Extending renewal period - Allongement Période Renouvellement - Verlenging Termijn Lidmaatschap

Version Française

English Version

Geachte leden van ICF Belgium, Charted Chapter, 

De bestuursleden en ambassadeurs van ICF Belgium willen u ondersteunen en tegemoetkomen in deze moeilijke tijden. 

We werken momenteel aan een aantal initiatieven gericht om onze gemeenschap te versterken door het bevorderen van het delen van ervaringen tussen de coaches, het verminderen van financiële druk en reageren als een gemeenschap om de dringende behoeften van de samenleving tegemoet te komen. 

De eerste maatregel die we inzetten is de verlenging van de termijn voor het vernieuwen van uw lidmaatschap van ICF Belgium. Je hebt tijd tot 30 Juni 2020 om uw lidmaatschap te vernieuwen met behoud van al jouw voordelen. 

Hou er echter rekening mee dat dit niet van invloed is op de ICF Global contributie die nog verschuldigd is per einde maart.

Wij nodigen je uit om onze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de andere acties die we nog zullen ontwikkelen en om geïnformeerd te blijven van de laatste updates. 

Wij zijn met jou in onze gedachten, 

Het bestuur van ICF Belgium, Charted Chapter.


FRANCAIS

Très chers membres du Chapitre Belge d'ICF,

Les membres du board et les ambassadeurs du Chapitre belge d'ICF souhaitent de tout coeur vous soutenir en ces temps perturbés.

Nous travaillons actuellement sur plusieurs initiatives qui ont pour but de renforcer notre communauté en favorisant les partages entre coaches, de diminuer la pression financière et de répondre en tant que communauté aux besoins urgents de la société.

La première mesure que nous mettons en place est l'allongement du délai pour renouveler votre cotisation au Chapitre belge d'ICF. Vous avez jusqu'au 30 Juin 2020 pour renouveler celle-ci tout en conservant tous vos avantages. 

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site pour découvrir les autres actions que nous développons et vous tenir au courant des derniers développements.

Nos pensées sont avec vous,

Le board du Chapitre Belge d'ICF

 


ENGLISH

Dear members of the ICF Belgian Chartered Chapter,

The board members and ambassadors of the ICF Belgian Chartered Chapter wish to support you in these troubled times.

We are currently working on a number of initiatives that aim to strengthen our community by promoting sharing between coaches, reducing financial pressure and responding as a community to the urgent needs of the society.

The first measure we are putting in place is the extension of the deadline for renewing your membership to the ICF Belgian Chartered Chapter. You have until 30 June 2020 to renew your membership while keeping all your benefits. 

Please note that this does not affect the ICF Global membership fee which is still due by the end of March.

We invite you to visit our website regularly to discover the other actions we are developing and to be informed of the latest updates.

We are with you in our thoughts,

The board of the ICF Belgian Chartered Chapter