Verzekering

ICF Belgium stelt u voor om uw burgerlijke aansprakelijkheid aan zeer voordelige voorwaarden te dekken in het kader van uw beroepsactiviteit als coach.

De premie bedraagt 80 €, en dit contract is strikt voorbehouden aan leden van ICF Belgium en te regelen bij de inschrijving. De premie wordt rechtstreeks geregeld met de makelaar die op de hoogte gebracht wordt van uw lidmaatschap en de wens om verzekerd te worden.

Elk lid van ICF Belgium verbindt zich ertoe om zijn Professionele burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Het contract omvat 3 luiken

De professionele burgerlijke aansprakelijkheid

De Maatschappij dekt, bij toepassing van de normen van de Belgische wet, de burgerlijke aansprakelijkheid die kan liggen bij de verzekerden aangaande schade toegebracht aan derden, met inbegrip van hun klanten, leidend tot de creatie van burgerlijke aansprakelijkheid gebeurd tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit beschreven in bepaalde omstandigheden.

De burgerlijke aansprakelijkheid bij uitbating

De Maatschappij dekt, bij toepassing van de normen van de Belgische wet, de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die kan liggen bij de chef van de verzekerden van alle lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden, met inbegrip van hun klanten.

Juridische
bescherming

De Maatschappij staat in voor de verdediging van de verzekerde op strafrechtelijk vlak wanneer hij, in het geval van een ramp die gedekt wordt door de waarborgen van de professionele burgerlijke aansprakelijkheid, vervolgd wordt door de chef:

 • voor inbreuken van wetten en reglementen;
 • voor onvrijwillige doodslag of verwondingen.
Gewaarborgde bedragen per ramp per jaar
a) Professionele aansprakelijkheid
 • Lichamelijke schade - 5.000.000 EUR
 • Materiële schades - 250.000 EUR
 • Strafrechtelijke verdediging -12.500 EUR
 • franchise - nihil
 • Kosten voor reconstitutie van gegevens
  *Sublimiet van 50.000 EUR
b) Aansprakelijkheid bij uitbating
 • Lichamelijke schade - 1.250.000 EUR
 • Materiële schades - 125.000 EUR
 • Strafrechtelijke verdediging -12.500 EUR
 • franchise - 500 EUR
Wording

De onderhavige waarborg is onderworpen aan de titels I & IV van de Algemene Voorwaarden « N° 4077273-04.2010. »

De waarborg wordt slechts verworven indien de verzekerden opgeroepen worden voor een rechtbank op het grondgebied van een Benelux-land, onder voorbehoud van de toepassing van de volgende punten.
 • De waarborg geldt enkel voor schriftelijke schadeclaims tegen de verzekerde en/of de verzekeraar gedurende de geldigheidsperiode van het contract en die betrekking hebben op schade, opgelopen tijdens de garantieperiode.
 • Alle schade, ongeacht de aard en het aantal slachtoffers, toe te schrijven aan eenzelfde gebeurtenis, worden beschouwd als een enkele ramp.
 • Als eenzelfde gebeurtenis het onderwerp vormt van schadeclaims in verschillende landen die onder dit contract vallen, wordt rekening gehouden met de eerste claim om een datum op de ramp te zetten.
 • De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot het bedrag, overgenomen in de bijzondere voorwaarden, dat de hoofdsom, rente en verdedigingskosten (honoraria en expertise- en procedurekosten) omvat.
  Het bedrag van de franchise voorzien in het contract is van toepassing op schade van gelijk welke aard en op verdedigingskosten (honoraria en expertise- en procedurekosten).
 • Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van dit contract is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en is de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
Deze informatie is louter informatief. Alleen de Specifieke en Algemene Voorwaarden van het bedrijf AXA zijn van toepassing.