Het standpunt van ICF over Coaching Supervision

De International Coaching Federation (ICF) ondersteunt Coaching Supervision voor professionele coach beoefenaars als onderdeel van hun portfolio aan ‘activiteiten voor voortdurende professionele ontwikkeling’ (CPD) die zijn ontworpen om hun niveau op peil te houden.

Wat is Coaching Supervision?

ICF definieert Coaching Supervision als een samenwerkende leerpraktijk om de capaciteit van de coach continu op te bouwen door middel van een reflectief dialoog ten voordele van zowel coaches als cliënten.

Coaching Supervisie en legitimatie

ICF erkent Coaching Supervision als een belangrijk element van de professionele ontwikkeling, het leerproces en de groei van een coach. Houders van een ICF-diploma kunnen tot 10 uur Coaching Supervision (leveren of ontvangen) als Core Competency Continuing Coach Education (CCE) -eenheden indienen om hun credits te vernieuwen.

Coaching Supervision

Wat is het verschil tussen Coaching Supervision en Mentor Coaching?

Een mentor coach ondersteunt in de eerste plaats een coach bij het bereiken van de niveaus van coaching competenties en het opbouwen van vaardigheden in de kerncompetenties. Coaching Supervision biedt een coach een rijkere en bredere kans op ondersteuning en ontwikkeling. Bij Coaching Supervision kan er meer aandacht zijn voor reflectieve beoefening en het welzijn van de coach. Coaching Supervision biedt de kans ,samen met een mede beoefenaar, te kijken naar zijn eigen praktijk met een groothoeklens.

Mentor Coaching

Mentor Coaching voor een ICF-diploma bestaat uit coaching en feedback in een gezamenlijk, waarderend en dialoogproces op basis van een geobserveerde of opgenomen coachingsessie om het coaching vermogen van de coach te vergroten, in overeenstemming met de ICF-kerncompetenties.

Doelstelling

Mentoring biedt professionele hulp bij het bereiken en demonstreren van de niveaus van coaching competenties en -bekwaamheden die vereist zijn door het gewenste accreditatie. Mentor coaching dient plaats te vinden over een langere tijd (minimaal drie maanden) in een cyclus die het luisteren en de feedback van de mentor coach mogelijk maakt, terwijl ook reflectie en oefening van de begeleider mogelijk is.

Initiële credits

Kandidaten die mogelijk geïnteresseerd zijn, zijn vereist deel te nemen aan Mentor Coaching alvorens hun aanvraag in te dienen:

  • ACC ACSTH
  • ACC Portfolio
  • PCC ACSTH
  • PCC Portfolio
  • MCC

ACC Vernieuwing

Coaches die een aanvraag indienen om hun ACC Credential te vernieuwen, worden verondersteld 10 bijkomende uren Mentor coaching te voltooien bovenop de uren die nodig zijn voor hun oorspronkelijke credits.