Opleidingen

Om een gecertificeerde professionele coach te worden, is specifieke opleiding in coaching essentieel.

Bovendien, zodra de certificering wordt verworven, moet de coach zijn certificaat om de drie jaar vernieuwen door continue professionele ontwikkeling die hem CCEU’s (Continuing Coach Education Units) kunnen opleveren.

Programma’s

ICF erkent drie types erkende scholen of opleidingen

ACSTH

Approved Coach Specific Training Hours

Deze programma's hebben ten minste 30 uur coaching opleiding, en voorzien meer in coach training à la carte. Certificering voor ACC of PCC kan via het ACSTH-pad.

ACTP

Accredited Coach Training Programs

Deze programma's geven een goede voorbereiding tot een niveau PCC. ACC of PCC certificering kan via het ACSTH-pad. Deze programma's bestaan ten minste uit 125 uren van coaching opleiding plus mentoring en supervisie.

CCE

Continuing Coach Education

CCE wordt beschouwd als aanvullend en voortgezet onderwijs voor diegenen die nieuwe coaching vaardigheden willen leren en / verwerven of mensen die de vernieuwing van hun ICF Certificaat beogen. CCE’s geven geen voorbereiding tot certificatie, enkel tot verlenging van certificatie. De Coach Evenings van ICF Belgium en de webinars geven CCEU’s uit.

Een opleiding vinden

Education Search Service (ESS)