Rejoignez le Board d’ICF Belgium!

Nederlands  English

 

 

Rejoignez le Board d’ICF Belgium!

 

Qui dit fin d’année… dit nouvelles perspectives!

Comme vous êtes chaque jour plus nombreux à rejoindre notre communauté, nous avons à cœur de démultiplier les occasions de vous proposer du contenu de qualité, et des initiatives attrayantes.

Afin de pouvoir assurer le bon développement de ces projets et les mener à bien, nous sommes activement à la recherche de candidats pour rejoindre notre équipe:

Suivez ce lien pour en savoir plus et réagissez avant le 7 janvier 2020.

 

 

 

Maak deel uit van de Raad van Bestuur van ICF Belgium!

 

Het einde van het jaar nadert en gaat gepaard met nieuwe perspectieven!

Aangezien het aantal leden van ICF Belgium elke dag toeneemt, ligt het ons nauw aan het hart om jullie meer kwaliteitsvolle inhoud en aantrekkelijke initiatieven aan te bieden.

Om deze projecten succesvol te kunnen ontwikkelen en uitvoeren zijn we actief op zoek naar kandidaten om ons team te versterken:

Volg deze link voor meer informatie en reageer voor 7 januari 2020

 

 

Join the Board of ICF Belgium !

 

The end of the year means new perspectives!

As more and more of you join our community every day, we strive to offer you more qualitative content and attractive initiatives.

In order to ensure the successful development of these projects and to carry them out, we are actively looking for candidates to join our team:

Folow this link to find out more and apply before January 7th 2020