Membership Renewal - Renouvellement Cotisation - Lidmaatschap hernieuwing

English - Français

 

Beste leden,


Het ICF-lidmaatschap toont uw professionalisme voor het beroep van Coach en voor uw klanten aan. Verleng uw lidmaatschap vandaag nog om toegang te houden tot uw ICF-ledenvoordelen.

 

Vanaf 2 februari kan je reeds jouw lidmaatschap voor ICF Belgium hernieuwen.

Hoe doe je dat?

Ga naar jouw profiel, klik op "Lidmaatschap beheren" en hernieuw je lidmaatschap. Opgelet, alleen als je reeds in 2020 lid was kan je hernieuwen. Was je nog geen lid in 2020 of heb je een jaartje overgeslagen? Dan geldt de prorata-regel en betaal je een volledig lidmaatschap van 13 of 14 maanden, geldig tot 31/3/2022.

En vergeet ook niet je lidmaatschap bij ICF Global te hernieuwen...

https://coachingfederation.org/renew-membership 

 

Hartelijk dank voor je trouw aan onze federatie.

De Board van ICF Belgium


 


Dear members, 

 

ICF Membership indicates your commitment to the profession and to your clients. Renew your membership today to maintain access to your ICF Member Benefits.

 

From February 2nd on you can already renew your membership for ICF Belgium. 

How do you do that? 

Go to your profile, click on "Manage Subscription" and renew your membership. Please note, you can only renew if you were a member in 2020. Were you not yet a member in 2020 or did you skip a year? Then the prorata rule applies and you pay a full membership of 13 or 14 months, valid until 31/3/2022.


And don't forget to also renew your membership at ICF Global ...

https://coachingfederation.org/renew-membership 


Thank you for your loyalty to our federation.

The Board of ICF Belgium

 

 

Chers membres, 


L'adhésion à l'ICF indique votre engagement envers la profession et envers vos clients. Renouvelez votre adhésion dès aujourd'hui pour conserver l'accès à vos avantages de membre ICF.

 

Vous pouvez renouveler votre adhésion à ICF Belgiqueà partir du 2 février

Comment pouvez-vous le faire? 

Accédez à votre profil, cliquez sur «Gérer l'abonnement» et renouvelez votre abonnement. Veuillez noter que vous ne pouvez renouveler que si vous étiez déjà membre en 2020. N'étiez-vous pas encore membre en 2020 ou avez-vous sauté une année? Alors, la règle du prorata s'applique et vous payez un abonnement complet de 13 ou 14 mois, valable jusqu'au 31/3/2022.


Et n'oubliez pas de renouveler aussi votre adhésion à ICF Global ...https://coachingfederation.org/renew-membership 


Merci pour votre fidélité à notre fédération.

Le Board de ICF Belgium