Tip 3: Gepassioneerd leiderschap met impact in tijden van Corona: Ga in verbinding en inspireer!

 

'Blijf in je kot'​, maar vlieg online naar buiten en verbind!

  • Gepubliceerd op 4 april 2020

Kristien Rogier

 

Kristien Rogier

Zaakvoerder, Consultant, Trainer, Coach and owner of inpare|empowering people to success

 

Hoe ging je de voorbije tijd online?

Hoe vaak ben jij in de afgelopen 3 weken life online in contact getreden met de buitenwereld in deze Corona periode? Hoe was de verhouding tussen de tijd dat je interactief en life in videomodus in verbinding was met mensen uit jouw privé én professionele omgeving, ten opzichte van de tijd dat je je liet overspoelen door de tsunami aan negatieve berichtgeving enerzijds en dat je bezig was met het uitsturen van tekstberichten allerhande anderzijds?

Goede middag, ik ben Kristien Rogier, gepassioneerd trainer en executive coach bij in.pa.re.|empowering passionate leaders to success.

Het welbevinden van medewerkers/leerlingen die thuis moeten werken omwille van Corona.

Mijn tip van vandaag voor gepassioneerd leiderschap met impact is er één die uit het hart komt, als mensenmens. Het gaat over de manier waarop leidinggevenden in allerhande sectoren (bedrijven, maar ook het onderwijs) de afgelopen weken hun teams hebben proberen aan te sturen met de beste intenties.

De laatste dagen heb ik getuigenissen gehoord en gelezen van mensen die gedwongen zijn thuis te werken en 'hun kot niet uit mogen' omwille van de strenge Corona maatregelen. Daarnaast zijn er de resultaten van de wekelijkse bevraging - nu reeds voor de derde keer -van medewerkers door de Universiteit van Antwerpen.

Medewerkers van organisaties, die hun vertrouwde werkplek hebben moeten inruilen voor een geïmproviseerd bureel thuis - ergens tussen de potten en de pannen en met andere 'collega's' en routines dan gewend-, geven aan dat hun welbevinden er op achteruit gaat.

Zo blijkt het lang niet voor iedereen evident om een evenwicht te creëren tussen werk en privé binnen de thuiscontext. Reden hiervoor ligt enerzijds in het gebrek aan een afgezonderde rustige werkplek en het aanwezig zijn van diverse afleidingsfactoren zoals andere gezinsleden en huisdieren, elk met hun eigen noden. Daarnaast zou ook de hoge werkvraag, vanuit de professionele context, én het gemis van life sociaal contact met de werkomgeving ertoe bijdragen dat de moraal erop achteruitgaat.

Gelijkaardige feedback werd bekomen bij het bevragen van leerlingen uit het middelbaar onderwijs door de directie van een school in het Mechelse. Deze leerlingen kunnen ook al 3 weken niet meer naar school binnen de vertrouwde structuur en krijgen remote les thuis, vaak aan de hand van opdrachten met deadlines die via mail/Smartschool verstuurd worden door de diverse vakleerkrachten. Zij hebben deze periode heel sterk vanuit zelfstudie moeten overbruggen, met het gemis van de klassikale toelichting van de resp. leerkracht.

Leidinggeven in tijde van Corona: Controleverlies vermijden d.m.v. sterke sturing en deadlines

Zowel medewerkers als leerlingen worden aangestuurd door leidinggevenden voor wie het in eerste instantie ongetwijfeld ook heel onwennig was om hun teamleden/leerlingen niet meer dagdagelijks in hun nabijheid te hebben en te kunnen aansturen. De bezorgdheid voor uitblijven van output en de angst voor controleverlies zal hier zeker parten hebben gespeeld.

De stroom aan opdrachten met deadlines, die door leidinggevenden en vakleerkrachten via mail/Smartschool aan medewerkers en leerlingen verstuurd werden, waren in eerste instantie heel zinvol om structuur te creëren in het thuiswerk. In deze nieuwe situatie was dit de basis die hielp om overzicht te behouden en dus heel belangrijk en onvoorwaardelijk om vooruitgang te boeken. Echter, eens de medewerker/leerling hun routine hierin hebben gevonden, zal het uitblijven van verbindend contact ervoor zorgen dat de druk te hoog wordt, wat door medewerkers én leerlingen ook werd aangegeven..

Vlieg online naar buiten en maak verbinding!

Vandaar mijn tip aan al de gepassioneerde leiders met impact: Maak het verschil en ga in verbinding! Er zijn talloze tools om hiermee aan de slag te gaan, zoals Skype, Whatsapp, Whereby, Zoom, Facetime, ..., die niet eens zo moeilijk zijn om te gebruiken.

Succesvol het verschil maken doe je vanuit houding én interactie!

Communicatie wordt voor 93% bepaald door non-verbale signalen en stem. Slechts 7% door de woorden. Zet dus de camera én de microfoon aan en vraag ook aan de medewerkers/leerlingen om dit te doen. Dit is echt niet zo onwennig als het in eerste instantie lijkt. Kijk ook in de lens om 'oogcontact' te maken en zorg dat je helder in beeld komt en aanwezig bent.

Dee videoplatformen bieden ook diverse interactieve facetten, zoals chat, whiteboard, break out-rooms e.d. die het organiseren van online meetings en webinars een sterke meerwaarde kunnen bieden.

Probeer naast de louter werkgerelateerde contacten ook informeler met elkaar te verbinden en bevraag medewerker/leerling over hun welbevinden. Vraag naar wat zij nodig hebben om in werkmodus te kunnen blijven, zeker wanneer het thuiswerk nog een tijd zal aanhouden.

Organiseer wekelijks een groepsmoment: vbn. die je op het net al zag verschijnen bestaan uit: samen koffiemomentje houden online, virtueel samen een wandeling maken in de directe omgeving van éénieders woonplaats, een happy hour aan het einde van de week, een 'deel je gekste homework situatie' moment.

Maak daarnaast ook tijd voor one-to-one gesprekken met aandacht voor de medewerker/leerlingen en zijn vragen, bezorgdheden, noden, maar ook ideeën en tips over hoe de samenwerking te optimaliseren.

Dat het technisch of praktisch niet allemaal vlekkeloos verloopt, is niet erg. Als jullie maar in verbinding gaan.

Ik ben er zeker van dat je als gepassioneerd leider met impact dit waar kunt maken. Laat me zeker weten wat jouw ervaringen zijn en deel successen met anderen.

Heel veel succes in de komende weken! Yes you can!

Voor nu alvast een prettig weekend en voor de leerkrachten een welverdiende vakantie.

Kristien Rogier

Gepassioneerd trainer en executive coach van in.pa.re.|empowering passionate leaders to success.