Philippe R. Declerq is an ambassador for ICF Belgium, responsible for the accreditation process. The aim of the event is to explain the principles of accreditation, to highlight the interests involved and to provide information on what's new. This will be followed by a participatory debate with other coaches who also have experience of the various stages of accreditation. The audience is invited to interact by asking questions and taking part in the debate. Continuous Coaching Education Units (CCEU) will be provided.

ICF competencies that will be discussed
o    Demonstrates Ethical Practice
o    Embodies a Coaching Mindset
o    Establishes and Maintains Agreements
o    Cultivates Trust and Safety
o    Maintains Presence
o    Listens Actively
o    Evokes Awareness
o    Facilitates Client Growth

----

Philippe R. Declerq est ambassadeur de ICF Belgium, responsable du processus de l'accréditation. L'event a pour but d'expliquer les principes de l'accréditation, de souligner les intérêts mais aussi d'informer des nouveautés. S'en suivra ensuite un débat participatif avec d'autres coachs qui ont également de l'expérience dans les différentes étapes des accréditations. Le public est invité à interagir en posant des questions et à participer au débat. Continuous Coaching Education Units (CCEU) seront disponibles.

Compétences de la ICF qui seront abordées
o Démontrer une pratique éthique
o Incarner un état d'esprit de coach
o Etablit et maintient des accords
o Cultive la confiance et la sécurité
o Maintient sa présence
o Écoute activement
o suscite la prise de conscience
o Facilite la croissance du client

----

Philippe R. Declerq is ambassadeur voor ICF Belgium, verantwoordelijk voor het accreditatieproces. Het doel van het evenement is om de principes van accreditatie uit te leggen, de betrokken belangen te belichten en informatie te geven over wat nieuw is. Dit wordt gevolgd door een participatief debat met andere coaches die ook ervaring hebben met de verschillende fasen van accreditatie. Het publiek wordt uitgenodigd om vragen te stellen en deel te nemen aan het debat. Continuous Coaching Education Units (CCEU) worden voorzien.

ICF-competenties die worden besproken
o Demonstreert een ethische praktijk
o belichaamt een coachende mentaliteit
o Maakt en handhaaft afspraken 
o Cultiveert vertrouwen en veiligheid
o Handhaaft aanwezigheid
o Luistert actief
o Roept bewustzijn op
o Bevordert de groei van de cliënt

ICF Belgium

Gepresenteerd door Philippe R. Declerq


Wanneer? Op 22 nov. 2023
Van 19:00 tot 22:00

Waar? ICF headquarters, Transforma
Jules Bordetlaan 13, B-1140 Evere

Prijs
Non-members € 20,00
Members Gratis
Registreer*

* "Speciale gast"-code? U kunt deze verzilveren op de registratiepagina

CCEU's
Kerncompetenties : 1
Business dev : 1
Personal dev : 0
Andere : 0

Mijn CCEU ophalen