Paul Van Geyt & Filip Fiers : Verander altijd een winnend team

International Coaching Week - 6 May 2021 - Coaching and Companies 

15.15 – 15.55 : Paul Van Geyt & Filip Fiers (NL)

 

« Waarom sommige mensen op een optimalere manier bijdragen aan een groeifase dan andere mensen. »

Bedrijven en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen in de huidige VUCA wereld. Recent onderzoek geeft aan dat mensen een sterke voorkeur hebben om aan een bepaalde groeifase van hun bedrijf of organisatie bij te dragen. 

De vraag is waarom sommige mensen op een optimalere manier bijdragen aan die groeifase dan andere mensen.

Geen enkele bijdrage is beter of slechter. Maar er zijn wel verschillende soorten bijdragen van mensen nodig aan de strategische groei te bestendigen.

Het identificeren van ieders optimale bijdrage aan de strategische groei van een bedrijf is het doel van deze workshop. En die bijdrage heeft ook zijn invloed op de coach zelf en op zijn coachingsinterventies.

Jullie zullen leren tijdens deze workshop :

  • Strategische groeifases van een organisatie herkennen 

  • Scherper de optimale bijdrage van een individu aan de strategische groei kunnen herkennen en de effekten hiervan op de coaching interventies

  • Het belang van strategische diversiteit voor teamcoaching herkennen en hierin mogelijks coachinginterventies kunnen plaatsen


Speakers :

Paul Van Geyt (MCC en ICF PCC markers assessor) en Filip Fiers (PCC) zijn de managing partners van Coaching Partners International. Zij ondersteunen en begeleiden klanten wanneer management teams dreigen vast te lopen in de onderlinge samenwerking.Deze management teams vragen zich soms ook af of zij wel de juiste talenten aan boord hebben om de toekomstige strategische uitdagingen van de organisatie succesvol aan te gaan. 

Paul en Filip bekijken dan, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, de strategische diversiteit van de teams in relatie tot de uitdagingen van de organisatie. Deze begeleiding kan zowel de vorm aannemen van een 1:1 coaching als van een teamcoaching. Verder hebben zij strategische partnerships ontwikkelt met de Academy of Executive Coaching in Londen en met Human Insight in Den Haag.

Program ICW 2021

 

Register now!