Assemblée Générale Extraordinaire

20 novembre 2023 14h00 - 14h30


Buitengewone Algemene Vergadering

20 november 2023 14:00 - 14:30 uur


Extraordinary General Assembly

November 20th 2023 14:00-14:30 hrs

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cher Membre ICF Belgium,

Nous vous convions à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l'ICF Belgium.
 
L'Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'organisation. Elle est composée de tous les membres actifs ayant payé leurs cotisations à la fois à ICF International et à ICF Belgium, comme précisé dans les statuts.


En cas d'absence, vous pouvez donner procuration à un membre ICF.

Sachez que si le quorum minimum de 50% des membres n'est pas atteint, une nouvelle AG Extraordinaire sera convoquée.

L'ordre du jour sera le suivant :

1. MODIFICATION DES STATUTS   

L'Assemblée Générale extraordinaire se conclura à 14h30 

Avec nos meilleurs sentiments, 
Pascale Perard
Présidente ICF Belgium

===============================================

Geacht ICF Belgium lid, 

We nodigen U vriendelijk uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ICF BELGIUM.
 
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt de soevereine macht van de Organisatie.  Ze wordt gevormd door alle actieve leden die hun lidgeld hebben betaald aan zowel ICF Internationaal als ICF Belgium, zoals bepaald in de statuten.

In geval van afwezigheid, kunt u volmacht aan een ICF-lid geven.

Houd er rekening mee dat als het minimum quorum van 50% van de leden niet wordt bereikt, een nieuwe AV zal worden geconvoceerd.


Op het programma staan volgende topic:

1. WIJZIGING VAN DE STATUTEN    
 
De Buitengewone Algemene Vergadering zal eindigen om 14.30 uur. 

 
Met vriendelijke groeten,
Pascale Perard
Voorzitter ICF Belgium
===============================================

Dear ICF Belgium Member,

We invite you to attend the ICF Belgium Extraordinary General Assembly.
 
The General Assembly is the sovereign power of the organization. It is made up of all the active members who have paid their memberships to both ICF International and ICF Belgium, as set in the bylaws. 

In case of absence, you can give proxy to an ICF member.

Please note that if the minimum quorum of 50% of the members is not reached, a new GA will be convoked.

 
Following topic will be presented.

1. MODIFICATION OF THE BYLAWS 
 
The Extraordinary General Assembly will finish at 14:30 PM


With kind regards,
Pascale Perard
President ICF Belgium

ICF Belgium

Virtual (meeting)

Presented by


When? On Nov 20, 2023
From 14:00 to 14:30

Pricing
Non-members €3,000.00
Members Free
CCEU's
Core competencies : 0
Business dev : 0
Personal dev : 0
Other : 0

Get my CCEU Certificate