Volunteers Welcome!

Mis à jour le 1/10/20 - geactualiseerd op 1/10/20 - updated on 1/10/20

Naar Nederlands - To English

Contribuez aux projets d’ICF Belgium!


Vous êtes-vous déjà demandé comment participer activement à la réalisation des objectifs de notre Chapitre?

ICF Belgium est une asbl dont la mission est de soutenir la croissance et le développement du coaching professionnel en Belgique.

Nous sommes actuellement à la recherche de:
- futurs membres du board et d'un.e Président.e Elect

Responsable de la Communication

Intéressé? Veuillez envoyer votre CV et une courte motivation, en précisant pour quelle fonction vous vous présentez, à l'adresse:  contact@coachfederation.be

 


 

Versterk de Raad van Bestuur van ICF Belgium!

 

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe u actief kunt deelnemen aan het bereiken van de doelstellingen van ons hoofdstuk?

ICF Belgium is een vzw met als missie het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van professionele coaching in België.

We zijn momenteel op zoek naar:
- toekomstig bestuurslid en een President-Elect

Communicatie Verantwoordelijke

Bent u geïnteresseerd? Stuur uw CV en een korte motivatie, met vermelding van de functie waarvoor u solliciteert, naar: contact@coachfederation.be.

 


 

Contribute to ICF Belgium's projects !


Have you ever wondered how you can actively participate in achieving the objectives of our Chapter?

ICF Belgium is a non-profit organisation whose mission is to support the growth and development of professional coaching in Belgium.

We are currently looking for
- future board members and a President-Elect 

- Responsible for Communication (please see description in French or Dutch)

Interested? Please send your CV and a short motivation to:  contact@coachfederation.be