“Winners focus on Loosing”, Coachend Leiderschap 2.0 in het post Covid tijdperk


 

20u00 – 21u30 : Conferentie (+ Q&A) - Zoom Webinar


Over coachend leiderschap raken we niet uitgepraat. Wat is dat juist en hoe verhoudt dat zich dan tot andere leiderschapstijlen? Emotionele ruimte en kwetsbaarheid zijn sleutelbegrippen in dat soort leiderschap. Toch blijken leiders op de werkvloer vaak heel verschillend van wat ze zichzelf toeschrijven. Als leider heb je een enorme impact op de cultuur van je organisatie en het welzijn van medewerkers. 

Coachend leiderschap is wellicht nog te vaak onderschat of niet optimaal toegepast hoewel meer inzetten op deze stijl nu juist kansen biedt om als leider zelf succesvol (gelukkiger) de grote transformaties van deze wereld aan te pakken met andere werkverhoudingen en andere verwachtingen van medewerkers. De ‘War on Talent’ kan gewonnen worden maar ‘winners focus on loosing’. Wat is het verlies voor je medewerkers bij veranderingen en wat is het verlies voor onzelf indien we nieuwe leiderschapspaden betreden? Wie verliest wat post-covid?

Kennen leiders hun eigen voorkeur leiderschapstijl wel? Hebben we daar woorden voor en welke woorden kunnen aangereikt worden ter exploratie? 

Wat kan de rol zijn van professionele coaches (en welk niet) om perspectiefverruiming te faciliteren terzake leiderschapsstijlen en (organisatorische, culturele, persoonlijke) weerstanden?

“Effectief leiderschap” as such bestaat niet. Leiderschap is altijd relatief ‘effectief’ in functie van het effectief zijn van de organisatie zelf. Wanneer is een organisatie ‘effectief’ en hoe kan een leider, co-creatief met een professionele coach, verder verkennen of en wat te doen staan om leiderschapstijlen aan te passen? Interne en externe motivatie zullen in kaart gebracht moeten worden om gepaste moed en wil tot verandering te toetsen.


Stefan Sauer startte zijn carrière als advocaat in het ondernemingsrecht. Vervolgens ging hij aan de slag als manager in het domein van risicobeheer en corporate governance voor enkele wereldwijd opererende bankgroepen. Hij hield daarbij enkele internationale Executive Director mandaten aan in de zogenaamde ‘EMEA’ regio (Europe, Middle East & Africa). Zijn passie ligt bij het begeleiden van leidinggevenden (en hun teams) doorheen ambitieuze transformaties. Stefan ging dan ook verder aan de slag als Leiderschapcoach (PCC). Stefan is auteur van het boek “De Mens in de Managing Coach”, uitgegeven bij Lannoo Campus. Het boek is een pleidooi voor meer coachend leiderschap.

ICF Belgium

Virtual (webinar)

Gepresenteerd door Stefan Sauer - Coach ICF PCC


Wanneer? Op 3 okt. 2022
Van 20:00 tot 21:30

Prijs
Non-members € 20,00
Members Gratis
CCEU's
Kerncompetenties : 1
Business dev : 0.5
Personal dev : 0
Andere : 0

Mijn CCEU ophalen