Dag 1:  Het coaching kader in de business context

• Analyse van de persoonlijke coaching tapes

• Coaching volgens de Internationale Coach Federatie

• De rol en competenties van de individuele coach 

• De voordelen van werken met een externe versus interne coach

• Het belang van kaderzetting binnen coaching

 

Dag 2: Voluit aanwezig zijn. Het geheim van succesvolle coaching

• De kwaliteit van ‘zijn’ 

• Het spel van intentie – attentie – alertheid en ontvankelijkheid

• Het activeren van je (zelf)observator

• Uit het oordeel blijven • Jezelf inzetten als tool

 

Dag 3: ‘SHIFT!’  om het coaching gesprek structureren 

• De gewenste ‘shift’ in kaart brengen

• Visualiseren van wat zich wil ontvouwen

• SHIFT! - model om bewustzijn te stimuleren

• Blokkades identificeren

• Anticiperen op succes

 

Dag 4: De kunst van ‘diep’ luisteren

• Verschillende dimensies van luisteren

• Het effect van luisteren op de vertrouwensrelatie

• Omgaan met ruis bij jezelf en bij de coachee

• De essentie horen en spiegelen

• De kracht van de stilte ervaren

 

Dag 5: Krachtige vraagstelling 

• Vragen die bewustzijn verruimen

• Verdoken informatie boven water halen

• Krachtige vragen doorheen de verschillende fasen van het coach gesprek

• Vragen die blokkades overstijgen

• Toekomstgerichte vragen die leiden tot eigenaarschap

 

Dag 6: Het intakeproces tijdens coaching

• Helder krijgen van de doelstellingen op korte en lange termijn

• Gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor de gewenste shift

• Inzoomen en uitzoomen als coach

• Het parallel proces tijdens de intake

• Nuttige informatie verzamelen voor de opmaak van het coaching contract

 

Dag 7: Gezonde grenzen stellen in coaching 

• Het ontstaan van grenzen

• Soorten grenzen en voorbeelden van verbonden patronen

• Methodes om grenzen te zetten 

• Herkennen van je eigen grenzen 

• De kracht van mismatchen

 

Dag 8: Gezonde grenzen stellen in coaching 

• Definities en technieken om te confronteren

• Herkaderen in al haar vormen

• Spelen met vooronderstellingen

• Het coachen van blinde vlekken

• Feedback versus kritiek

 

Dag 9: Resultaatgerichtheid in coaching

• Inzichten vertalen in concrete doelstellingen

• De niveaus van verandering

• Coachen op niveau van competenties via verschillende technieken

• Actieplannen opmaken en anticiperen op mogelijke hindernissen

• Eigenaarschap aanwakkeren en zelfopvolging stimuleren

 

Dag 10: Onbewuste denkprogramma’s leren herkennen

• Meta-programma’s : Onbewuste filters waarmee we naar de wereld kijken

• Soorten meta-programma’s

• In kaart brengen van je eigen metaprogramma’s 

• De impact van jouw persoonlijke programma’s 

• Clusters van programma’s onder de loep (perfectionisme & uitstelgedrag)

 

Dag 11: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen herkennen

• Onderscheid vooronderstellingen en overtuigingen

• Overtuigingen detecteren en herkennen

• Overtuigingen op de verschillende logische niveaus

• Processturing om overtuigingen te leren spiegelen

 

Dag 12: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen leren uitdagen

• De wetenschap over het natuurlijk evolutieproces van overtuigingen

• Krachtige vragen stellen om bewustwording te creëren

• Methode om belemmerende overtuigingen te herkaderen

• Andere technieken om belemmerende gedachten te ontkrachten

• Integratie oefeningen

 

Dag 13: Waardengericht coachen 

• Verbinding criteria, waarden en overtuigingen

• Het opmaken van waarden ladders

• Herkaderen van waarden

• Mijn waarden als coach en het effect op mijn coaching gesprekken

• Kernwaarden en universele waarden en hoe kan je deze benutten in coaching

 

Dag 14: Coachen op niveau van overtuigingen : bekrachtigende overtuigingen

• Verdieping rond de structuur van overtuigingen

• Processturing bij het coachen op niveau van overtuigingen

• Meta communicatie inzetten

• De coachee bekrachtigen in zijn waarden en overtuigingen

• Integratie oefeningen 

 

Dag 15: Omgaan met emoties bij jezelf en de ander

• Exploratie van de basisemoties en hun boodschap

• Emoties verwelkomen, reguleren en bevragen

• Geweldloos communiceren over onze emoties

• De dramadriehoek 

• Emoties in veranderingsprocessen

 

Dag 16 Coachen op niveau van identiteit – zelfbeeld

• Coachen rond de verschillende dimensies als mens 

• Wat wil ik doen versus wie wil ik zijn?

• Shift 2.0 – een aanpak om te coachen op identiteit

• Integratie oefeningen

 

Dag 17: Coachen op niveau van de diepere ‘identiteit’

• Zelfconcepten en de uitnodiging om de mens in zijn geheel te zien

• Exploratie van kernovertuigingen verbonden aan onze zelfconcepten

• Werken met delen 

• Creatieve technieken om te coachen op niveau van het diepere zelf

• Reflecties over het eigen leerproces en zijn identiteit als coach

 

Dag 18 : Zelfreflectie als coach

• Presentaties deelnemers : Mijn groeiproces als coach

• Oefeningen rond persoonlijke bekrachtiging

• Methodes om het leerproces op gang te houden

• Afscheid als thema 

• Afsluiten van een coaching traject

Coach Education

Gepresenteerd door Magaly De Smet en Dorothée Willems


Wanneer? Van 28 apr. 2021 tot 24 feb. 2022
Van 10:00 tot 18:00

Waar? D'Hullhaeghe
Karel Picquélaan 140 - Deinze

Prijs : € 9.435,00
Ga naar de registratiewebsite